Die past hier niet

Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis (2016) 

€ 24,95
incl. BTW
Aantal

rightbanner

In het boek "Die past hier niet" wordt op unieke wijze aandacht besteedt aan de meest voorkomende problematiek rondom mensen die op hoge leeftijd moeten komen schuilen in het (al dan niet kleinschalige) verpleeghuis. 

Bij opname veelal verwaarloosd, verloederd en verward. Meestal in combinatie met sociaal isolement, ernstige zelfzorgtekorten en akelige psychiatrische problematiek. 

Dat zoiets een wissel trekt op de directe omgeving (familie, medebewoners en verzorgenden) moge duidelijk zijn en menigmaal wordt de vraag dan ook gesteld of het verpleeghuis wel de geschikte plek is om alle problematiek daar op te vangen. 

Praktisch boek
En problemen heeft -en geeft- de gerontopsychiatrische bewoner van het verpleeghuis volop. Want wat is eigenlijk een psychose en hoe moet je omgaan met ouderen die de hardnekkige neiging hebben om verzorgenden (IG) tegen elkaar uit te spelen. Wat is er te doen aan die eeuwige angst en het daaruit voortvloeiende geclaim. 

Hoe moet je bovenal omgaan met agressie en bewoners die elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Waaraan herkent men een ernstige depressie? 

Welnu: in een vrolijk, maar praktisch boek wordt bovenstaande problematiek op nuchtere wijze beschreven. 

"Die past hier niet" is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en illustraties en is verplichte kost voor iedere medewerker in de zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek: verzorgenden, verpleegkundigen, maar ook artsen, facilitair medewerkers en behandelaars. Daarnaast is het boek van de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor voorzien, waarin langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor een geschikt woon- en leefklimaat kan men bejegenen tot men een ons weegt, maar wordt een goed leven voor menig bewoner met zeer complexe gerontopsychiatrische problematiek een utopie. 

Ondersteuning van verzorgenden 

Dus is er plek ingeruimd voor het antwoord op de vraag wat het belang van medicatie, voorgeschiedenis en structuur nu eigenlijk is, en wat er wordt bedoeld met drie ingewikkelde begrippen: revalidatie, resocialisatie en rehabilitatie. 

Bovenal wordt het standpunt ingenomen dat zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek altijd vergezeld moet gaan met zorg voor hun hulpverleners: de verzorgenden. Want hoe komen die in dat buitengewoon ingewikkelde vak het beste tot hun recht?

Specifieke referenties

Je bent misschien ook geïnteresseerd in